Lane Crawford Chengdu

Department store

Level 3, IFS, No.1 Section 3 Hong Xing Road, Jin Jiang District

Chengdu, China

(86028) 6518 8616