Waldorf Astoria Beijing

Waldorf Astoria Beijing

5-15, Jinyu Hutong Dongcheng District, 100006
Beijing,
China