Lotte Tianjin

Department store

9 Fairyland Rd, Hexi Qu, 300201

Tianjin, China

(8622) 5890 8169