Kempinski Hotel Fuzhou

Spa

No. 1 Hengyu Road, Fuzhou, China, 350000

Fuzhou, China

(86591) 8899 9988